Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 27: Tại nhà hàng

Unit 27: At the restaurant

19.913 lượt xem
THEO DÕI 1930

Tiếng anh giao tiếp Bài 27: At the restaurant = Ở nhà hàng

Nghe phát âm thêm với At the restaurant:
Bài học tương tự At the restaurant Bài 21
- No, thanks. I ate at the restaurant. = Không, cảm ơn. Con đã ăn ở nhà hàng. 
- How could you let Polly pick the restaurant? = Sao cậu lại để Polly chọn nhà hàng như vậy? 
- It's not the Chef from your restaurant? - Yeah. = - Không phải là tay đầu bếp ở nhà hàng của con sao? - Hắn đó. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu