Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 27: Tại nhà hàng

Unit 27: At the restaurant

13.196 lượt xem
THEO DÕI1444

Tiếng anh giao tiếp Bài 27: At the restaurant = Ở nhà hàng

Nghe phát âm thêm với At the restaurant:
Bài học tương tự At the restaurant Bài 21
- No, thanks. I ate at the restaurant. = Không, cảm ơn. Con đã ăn ở nhà hàng. 
- How could you let Polly pick the restaurant? = Sao cậu lại để Polly chọn nhà hàng như vậy? 
- It's not the Chef from your restaurant? - Yeah. = - Không phải là tay đầu bếp ở nhà hàng của con sao? - Hắn đó. 

Luyện Nghe Từ