Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 35: Kinh nghiệm làm việc

Unit 35: Previous job experience

11.023 lượt xem
THEO DÕI1717

Bài 35: Previous job experience - Kinh nghiệm làm việc

Previous = Trước.
VD: the previous day = ngày hôm trước without previous notice = không có thông báo trước 
Xem Experience trong bài học trước : Bài 34: Educational Experience - Trình độ học vấn

Luyện Nghe Từ