Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 62: Mọi chuyện thế nào?

Unit 62: How Are Things?

4.041 lượt xem
THEO DÕI1445

Bài 62: How Are Things? - Mọi chuyện thế nào?

Dạng câu hỏi:
How + tobe + N : Cái gì đó như thế nào?
Ex: 
+ How is the weather? = Thời tiết như thế nào?
+ How was the exam? = Kỳ thi như thế nào?
Xem thêm: 
+ How are you today? = Hôm nay các bạn thế nào? 
+ How old is your car? = Xe bạn từ đời nào 

Luyện Nghe Từ