Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 25: Nhờ sự trợ giúp

Unit 25 : Asking for assistance

21.787 lượt xem
THEO DÕI 1925

Assistance = Sự trợ giúp, sự giúp đỡ. (Danh từ)

Assist = giúp đỡ (Động từ)

Trong tiếng anh chúng ta rất hay găp ba động từ Help, aid, assist nghĩa của nó tương tự nhau nên chúng ta rất khó phân biệt.
Cả ba từ help, aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng.

- Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp.
Ví dụ:
- Can I help you? = Tôi giúp gì được anh? 

- Tuy nhiên, trong văn viết, đặc biệt là văn viết mang tính chất nghi thức, trang trọng, người ta rất ít khi dùng help mà thay vào đó người ta sử dụng aid hoặc assist.

- Aid có thể dịch sang tiếng Việt là viện trợ. 
Ví dụ như: military aids có nghĩa là viện trợ quân sự, hay grant aid có nghĩa là viện trợ không hoàn lại. Thông thường thì aid được dùng trong trường hợp những khoản giúp đỡ mang tính chất tiền bạc.

- Động từ assist có nghĩa là làm giúp những phần đơn giản trong công việc cho một người khác. Trong khi đó, aid có nghĩa là công việc nào đó quá khó khăn với bạn và người ta giúp bạn làm một phần công việc quan trọng vì thể mà bạn có thể hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn.
Vidu:- and one of our attendants will assist you. = Và một trong số những người phục vụ sẽ giúp đỡ bạn. 

Xem thêm:
- If I can be of assistance, = Nếu có thể làm trợ thủ,
- Assistance on the north side. = Chúng tôi cần hỗ trợ ở phía bắc. 

Danh mục: Video Hài

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu