Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 60: Cuộc điện thoại thế nào?

Unit 60: How Was The Phone Call?

8.312 lượt xem
THEO DÕI 1933

Bài 60: How Was The Phone Call? - Cuộc điện thoại thế nào?

Một số từ xuất hiện trong hội thoại: 
1. Difficult: Khó khăn, khó- Go tell me he was difficult, wasn't he? = Kể tôi nghe xem ông ta có gây khó dễ không?
- Xem thêm: 
+ Relocating would be difficult = Chuyển công tác thì có vẻ khó 
+ His early days in the kitchen were difficult. = Ở những ngày đầu tiên, anh ấy gặp phải rất nhiều khó khăn 
2. Convenient: tiện lợi, thuận lợi; thích hợp 
- whenever it's convenient for you = chỗ nào thuận tiện cho chúng ta
- Xem thêm: 
+ It’s very convenient = Nó rất tiện lợi 
+ How convenient. = Thật là thuận tiện
3. Exciting: Hứng thú, kích thích, hồi hộp
- There could be some very exciting opportunities here = Có thể có rất nhiều cơ hội hấp dẫn ở 
- Xem thêm: 
+ So we put our heads together to come up with some really exciting gift = Chúng tớ đã cùng suy nghĩ và nghĩ ra nhữnng món quà thực sự thú vị. 
+ Sounds exciting. = Nghe rất thú vị.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu