Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 60: Cuộc điện thoại thế nào?

Unit 60: How Was The Phone Call?

4.012 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 60: How Was The Phone Call? - Cuộc điện thoại thế nào?

Một số từ xuất hiện trong hội thoại: 
1. Difficult: Khó khăn, khó- Go tell me he was difficult, wasn't he? = Kể tôi nghe xem ông ta có gây khó dễ không?
- Xem thêm: 
+ Relocating would be difficult = Chuyển công tác thì có vẻ khó 
+ His early days in the kitchen were difficult. = Ở những ngày đầu tiên, anh ấy gặp phải rất nhiều khó khăn 
2. Convenient: tiện lợi, thuận lợi; thích hợp 
- whenever it's convenient for you = chỗ nào thuận tiện cho chúng ta
- Xem thêm: 
+ It’s very convenient = Nó rất tiện lợi 
+ How convenient. = Thật là thuận tiện
3. Exciting: Hứng thú, kích thích, hồi hộp
- There could be some very exciting opportunities here = Có thể có rất nhiều cơ hội hấp dẫn ở 
- Xem thêm: 
+ So we put our heads together to come up with some really exciting gift = Chúng tớ đã cùng suy nghĩ và nghĩ ra nhữnng món quà thực sự thú vị. 
+ Sounds exciting. = Nghe rất thú vị.

Luyện Nghe Từ