Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 7 : Gặp gỡ một người bạn

Unit 7: Meeting a friend

39.160 lượt xem
THEO DÕI1622

Bài học tiếng anh về cách giao tiếp khi gặp gỡ một người bạn, gặp gỡ nói chuyện với người anh và vấn đề hỏi thăm bạn bè trong tiếng anh.

 

Luyện Nghe Từ