Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 47: Phương án thay thế

Unit 47: Alternatives

6.594 lượt xem
THEO DÕI1444

Tiếng anh giao tiếp Bài 47: Alternatives - Phương án thay thế


Alternatives = Phương án thay thế. 

Tìm hiểu thêm một số nghĩa khác:
Alternatives = loại trừ lẫn nhau.
VD: these two plans are necessarily alternative = hai kế hoạch này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau 

Alternatives = Cách, Con đường.
VD: there is no other alternative = không có con đường nào khác 
that's the only alternative = đó là cách độc nhất

Luyện Nghe Từ