Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 47: Phương án thay thế

Unit 47: Alternatives

11.615 lượt xem
THEO DÕI 1933

Tiếng anh giao tiếp Bài 47: Alternatives - Phương án thay thế


Alternatives = Phương án thay thế. 

Tìm hiểu thêm một số nghĩa khác:
Alternatives = loại trừ lẫn nhau.
VD: these two plans are necessarily alternative = hai kế hoạch này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau 

Alternatives = Cách, Con đường.
VD: there is no other alternative = không có con đường nào khác 
that's the only alternative = đó là cách độc nhất

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu