Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 65: Buổi phỏng vấn

Unit 65: The Interview

5.233 lượt xem
THEO DÕI1385

Bài 65: The Interview - Buổi phỏng vấn

Những từ trong hội thoại: 
1. Interview: Phỏng vấn, sự nói chuyện riêng
- It all started With an interview. = Bắt đầu bằng việc phỏng vấn.
- Xem thêm: 
+ Then I can interview Ricky Chung. = Rồi tớ có thể phỏng vấn Ricky Chung 
+ Hey, guys. Great interview. = Này, mọi người. Thật là cuộc phỏng vấn lớn. 
2. Looking for: Tìm kiếm, mong đợi, hy vọng
- Well. I'm looking for a new secretary. = Tôi đang tìm một thư ký mới.
- Because I was looking for more of the challenges. = Vì tôi muốn tìm kiếm nhiều thử thách hơn
- Xem thêm: 
+ What kind of hours are you looking for? = Cô muốn thời gian làm việc thế nào? 
+ We're looking for a responsible person = Chúng tôi tìm người có trách nhiệm, 

Luyện Nghe Từ