Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 65: Buổi phỏng vấn

Unit 65: The Interview

9.493 lượt xem
THEO DÕI 1930

Bài 65: The Interview - Buổi phỏng vấn

Những từ trong hội thoại: 
1. Interview: Phỏng vấn, sự nói chuyện riêng
- It all started With an interview. = Bắt đầu bằng việc phỏng vấn.
- Xem thêm: 
+ Then I can interview Ricky Chung. = Rồi tớ có thể phỏng vấn Ricky Chung 
+ Hey, guys. Great interview. = Này, mọi người. Thật là cuộc phỏng vấn lớn. 
2. Looking for: Tìm kiếm, mong đợi, hy vọng
- Well. I'm looking for a new secretary. = Tôi đang tìm một thư ký mới.
- Because I was looking for more of the challenges. = Vì tôi muốn tìm kiếm nhiều thử thách hơn
- Xem thêm: 
+ What kind of hours are you looking for? = Cô muốn thời gian làm việc thế nào? 
+ We're looking for a responsible person = Chúng tôi tìm người có trách nhiệm, 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu