Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sở thích và thời gian rảnh

Bài 39: Hobby besides work

9.254 lượt xem
THEO DÕI46

Bài 39: Hobby besides work - Sở thích và thời gian rảnh

Hobby = sở thích.
Nghe thêm cách phát âm của từ Hobby trong các video khác:
- Hey, everybody has to have a hobby. = Ai cũng có sở thích nào đó 
- Well, everybody needs a hobby. = Mọi người ai cũng cần thú vui mà.
- Nobody knows about your little hobby, do they? = không ai biết về thú vui của cô chứ hả? 


besides = ngoài ra nhưng khi được kết hợp với từ work thì : 
besides work = thời gian rảnh.
Luyện Nghe Từ