Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hành trình đi tìm sự sống và tình yêu

The journey in finding life and love

4.841 lượt xem
THEO DÕI1720

Hành trình đi tìm sự sống và tình yêu


Một nhà vật lý hạt nhân và cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh có thể dạy cho chúng ta về cuộc hành trình đi tìm tình yêu. Các nhà khoa học không biết chính xác tình yêu hoạt động như thế nào hay nó làm gì trong não của chúng ta.

Luyện Nghe Từ