Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hành trình xuyên vũ trụ vượt qua tốc độ ánh sáng

Journey through the universe beyond the speed of light

603 lượt xem
THEO DÕI246

Hành trình xuyên vũ trụ vượt qua tốc độ ánh sáng.

Luyện Nghe Từ