Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sự thực việc kết bạn khi trưởng thành

The Reality Of Making Friends As An Adult

11.168 lượt xem
THEO DÕI1725

Sự thực việc kết bạn khi trưởng thành


Tiếng Anh khoa học Sự thực của việc kết bạn mới khi trưởng thành - The Reality Of Making Friends As An Adult 


Một số câu tiếng anh trong video:
- When you're young making friend is easy. = Khi bạn còn trẻ, kết bạn là việc dễ dàng
- When you’re teenager, = Khi bạn là thanh niên
- Responsibility = Trách nhiệm
- Follow your passions = Theo đuổi đam mê của bạn
- I like your vase. = Tôi thích cái lọ của bạn.

Luyện Nghe Từ