Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Sự thực việc kết bạn khi trưởng thành

The Reality Of Making Friends As An Adult

15.613 lượt xem
THEO DÕI 1925

Sự thực việc kết bạn khi trưởng thành


Tiếng Anh khoa học Sự thực của việc kết bạn mới khi trưởng thành - The Reality Of Making Friends As An Adult 


Một số câu tiếng anh trong video:
- When you're young making friend is easy. = Khi bạn còn trẻ, kết bạn là việc dễ dàng
- When you’re teenager, = Khi bạn là thanh niên
- Responsibility = Trách nhiệm
- Follow your passions = Theo đuổi đam mê của bạn
- I like your vase. = Tôi thích cái lọ của bạn.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu