Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

khi mặt trời nổ tung

when the sun will have died

4.924 lượt xem
THEO DÕI2

Mặt trời - trung tâm ngân hà của chúng ta, hãy cùng xem những hình ảnh kỳ thú được quay lại trên bề mặt của nó. Và dự đóan xem khi nào thì mặt trời lụi tắt nhé!

Luyện Nghe Từ