Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách lật xoay người khi bơi

How to do a flip turn

11.058 lượt xem
THEO DÕI734

Học tiếng Anh thể thao Cách lật xoay người khi bơi - How to do a flip turn

Tags: học bơi
Luyện Nghe Từ