Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Cách đặt những cửa hàng khi kinh doanh cùng mặt hàng

Why do competitors open their stores next to one another?

9.141 lượt xem
THEO DÕI 3342

Cách đặt những cửa hàng khi kinh doanh cùng mặt hàng - Why do competitors open their stores next to one another? 

Chúng ta thường thấy các trung tâm thương mại, những con phố ăn uống, những chợ đồ cũ, .... Tại sao chúng dường như luôn tạo thành một nhóm khi xuất hiện trong cộng đồng? Hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu thêm về điều đó. 


 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu