Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách mở rộng màn hình máy tính của bạn

Build a DIY screen out of recycled parts for cheap

729 lượt xem
THEO DÕI2969

Build a DIY screen out of recycled parts for cheap - Cách mở rộng màn hình máy tính của bạn 


Laptop users generally have to just put up with having a single main screen, but thanks to upcycling we can build a DIY portable secondary screen for laptops using recycled parts to keep the cost as low as $25! It not only performs really well, but it looks incredibly unique -

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ