Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách mở lon mà không cần dùng đến đồ mở lon

How to open a can without can opener

373 lượt xem
THEO DÕI68
Cách mở lon mà không cần dùng đến đồ mở lon-How to open a can without can opener
Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ