Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tính bảng cửu chương bằng tay

Times tables using your hands

17.417 lượt xem
THEO DÕI734

Tính bảng cửu chương bằng tay


Bạn biết đấy, toán học thật thú vị. Thêm một mẹo nhỏ giúp bạn nhân bảng cứu chương

từ 6 đến 10 rất nhanh nếu bạn thực hành thành công. Cùng học một số từ vựng ngành toán học: times = nhân, multiplication = bảng cửu chương...
Danh mục Toán học
Luyện Nghe Từ