Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hướng dẫn thoát máy tính khỏi mạng nội bộ

How to hide Computer on your Local Network Tutorial

24.724 lượt xem
THEO DÕI737

Hướng dẫn thoát máy tính khỏi mạng nội bộ


Đôi khi bạn không muốn máy tính của mình xuất hiện trong mạng nội bộ. Video này sẽ chỉ cho bạn các thao tác đơn giản để cách thoát máy tính của bạn ra khỏi mạng nội bộ. Scroll down = kéo xuống, network resources = tài nguyên mạng, discovered = tìm kiếm, right-click = nhấn chuột phải

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ