Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hướng dẫn hoạt ảnh PowerPoint # 1: Khái niệm cơ bản về hoạt ảnh (hiệu ứng trong PowerPoint)

PowerPoint Animation Tutorial #1: Animation Basics (in PowerPoint)

765 lượt xem
THEO DÕI469

Hướng dẫn hoạt ảnh PowerPoint # 1: Khái niệm cơ bản về hoạt ảnh (hiệu ứng trong PowerPoint)

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ