Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sự phân cực - cốt lõi tạo những đặc tính của nước

How polarity makes water behave strangely - Christina Kleinberg

3.653 lượt xem
THEO DÕI3051

Sự phân cực - cốt lõi tạo những đặc tính của nước  


How polarity makes water behave strangely - Christina Kleinberg


Nước chiếm 3/4 trái đất, 70% cơ thể con người, tại sao nó lại quan trọng như vậy, đặc tính của nó ra sao? Hãy cùng khám phá H2O.

Luyện Nghe Từ