Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kính Google chẳng ra gì

Google class sucks

3.877 lượt xem
THEO DÕI1695

Học tiếng Anh Công nghệ Google class sucks - Kính Google chẳng ra gì


Một số câu tiếng anh trong video:
- And is that puke? = Thế có buồn nôn không chứ?
- What the hell is this? = Cái khỉ gì thế này?
- Hey dude, could you meet me at pack at ten, = Này ông bạn, ông có thể gặp tôi ở công viên lúc 10h không
- to fix my broken as nose. = để tôi sửa lại cái mũi gãy.
- Analyzing. = Đang phân tích


Đính chính một số câu tiếng Anh trong video có thể dịch lại chính xác hơn như sau:
00:46 - for showing your ads specifically tailored
= bằng cách chiếu những quảng cáo được chọn lọc thiết kế đặc biệt. 


00:58 - you should purchase a bandage for the wounds = Bạn nên mua băng gạc cho vết thương.


02:46 - Ahhh, from me the nearest direction to a plastic surgeon
Câu này from me có thể chưa chính xác bằng round me = khoảng cách gần tôi nhất đến phòng phẫu thuật

Luyện Nghe Từ