Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kính viễn vọng không gian

Black Hole Galaxy Sculptor

1.807 lượt xem
THEO DÕI1720

Kính viễn vọng không gian Hubble là một sự hợp tác giữa ESA và NASA. Đó là một không gian dựa trên đài quan sát. Các quan sát được nhìn thấy trong ánh sáng, hồng ngoại và tia cực tím. Hubble đã trở thành thiên văn học hiện đại, đó là một công cụ hiệu quả cho việc thực hiện những khám phá mới.


.

Luyện Nghe Từ