Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 58: Thể hiện ước muốn

Unit 58: Expressing a wish

4.587 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 58: Expressing a wish - Thể hiện ước muốn

Cách dùng Wish = Ý muốn, hy vọng 
1.Wish ở hiện tại- Để diễn đạt một mong muốn ở hiện tại, chúng ta dùng cấu trúc S + wish + The past simple.
Ex : I wish I knew the answer to this question. (at present i don't know the answer): 
2. Wish ở quá khứ
- Để diễn đạt một mong muốn ở quá khứ, chúng ta dùng S + wish + The Past perfect.
Ex : I wish I had gone to your party last week. ( I did not go ).
3. Wish dùng với would
- Khi chúng ta muốn phàn nàn về 1 thói quen xấu, chúng ta dùng S + wish + S + would.
Ex : I wish Peter wouldn't chew gum all the time.
- Chúng ta cũng có thể dùng I wish + S + would để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra.
Ex : I wish the police would do something about these people!

Luyện Nghe Từ