Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 13: Sắp xep một cuộc hẹn cho lần sau

Unit 13: Make an appointment for later

32.125 lượt xem
THEO DÕI 1926

Trong cuộc sống bạn luôn bận rộn vì công việc mà không còn nhiều thời gian rãnh rỗi, luôn bị lỡ hẹn với bạn bè. vậy thì hãy sắp xếp các cuộc hẹn cho lần sau để có một cuộc vui chơi trọn vẹn bạn nhé. Qua video chúng ta sẽ học được tiếng anh giao tiếp trong công việc và tiếng anh giao tiếp hàng ngày.

- Make an appointment = Xắp xếp một cuộc hẹn
Xem thêm về: Making an pointment

.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu