Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 13: Sắp xep một cuộc hẹn cho lần sau

Unit 13: Make an appointment for later

23.141 lượt xem
THEO DÕI1444

Trong cuộc sống bạn luôn bận rộn vì công việc mà không còn nhiều thời gian rãnh rỗi, luôn bị lỡ hẹn với bạn bè. vậy thì hãy sắp xếp các cuộc hẹn cho lần sau để có một cuộc vui chơi trọn vẹn bạn nhé. Qua video chúng ta sẽ học được tiếng anh giao tiếp trong công việc và tiếng anh giao tiếp hàng ngày.

- Make an appointment = Xắp xếp một cuộc hẹn
Xem thêm về: Making an pointment

.

Luyện Nghe Từ