Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

How to set up your desk ergonomically - Sắp xếp bàn làm việc của bạn một cách khoa học

Wall Street Journal

334 lượt xem
THEO DÕI53
How to set up your desk ergonomically - Sắp xếp bàn làm việc của bạn một cách khoa học-Wall Street Journal
Luyện Nghe Từ