Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

TAYLOR SWIFT's Fans *Die* at 1989 Secret Listening Parties - The Graham Norton Show on BBC AMERICA

TAYLOR SWIFT

15.170 lượt xem
THEO DÕI66

TAYLOR SWIFT's Fans *Die* at 1989 Secret Listening Parties - The Graham Norton Show on BBC AMERICA

Luyện Nghe Từ