Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

PowerPoint 2016: Căn chỉnh, sắp xếp thứ tự và nhóm đối tượng

PowerPoint 2016: Aligning, Ordering, and Grouping Objects

551 lượt xem
THEO DÕI418

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về căn chỉnh, sắp xếp và nhóm đối tượng trong PowerPoint 2016. 

Video này bao gồm thông tin về:
• Sắp xếp hai hoặc nhiều đối tượng
• Phân phối các đối tượng đồng đều
• Nhóm đối tượng
• Sắp xếp các đối tượng

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích!

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ