Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Unit 68: The Office Tour

Bài 68: Một vòng quanh văn phòng làm việc

13.939 lượt xem
THEO DÕI 1917

Bài 68: The Office Tour - Một vòng quanh văn phòng làm việc

- Lời chào lần đầu gặp mặt: 
+ Hi/ Hi, there
+ Hello/ Hello there
+ Good morning/ Good afternoon/ Good evening

- Sau khi được người đó chào và tự giới thiệu với bạn, bạn thường sử dụng những câu chào có nghĩa: rất vui, rất hân hạnh được gặp sau:
+ Good to meet you 
+ It’s nice to meet you 
+ I’m pleased to meet you
+ It’s a pleasure to meet you 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu