Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Unit 68: The Office Tour

Bài 68: Một vòng quanh văn phòng làm việc

8.772 lượt xem
THEO DÕI1445

Bài 68: The Office Tour - Một vòng quanh văn phòng làm việc

- Lời chào lần đầu gặp mặt: 
+ Hi/ Hi, there
+ Hello/ Hello there
+ Good morning/ Good afternoon/ Good evening

- Sau khi được người đó chào và tự giới thiệu với bạn, bạn thường sử dụng những câu chào có nghĩa: rất vui, rất hân hạnh được gặp sau:
+ Good to meet you 
+ It’s nice to meet you 
+ I’m pleased to meet you
+ It’s a pleasure to meet you 

Luyện Nghe Từ