Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Đội trưởng Lương Xuân Trường trả lời phỏng vấn AFC bằng tiếng Anh

Đội trưởng Lương Xuân Trường trả lời phỏng vấn AFC bằng tiếng Anh

1.192 lượt xem
THEO DÕI 81

Bạn ý nói tiếng Anh rất tự tin...


Xuân Trường nói tiếng Anh ở Hàn Quốc

(luyện nghe từ)