Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

GPS, thuyết tương đối, và phát hiện hạt nhân

GPS, relativity, and nuclear detection

2.335 lượt xem
THEO DÕI1708

GPS, thuyết tương đối, và phát hiện hạt nhân


Bạn biết gì về GPS, về thuyết tương đối và cách phát hiện vũ khí hạt nhân.
Hãy xem tìm hiểu và học tiếng anh vật lý: Navigation = chuyển hướng, the global positioning system = hệ thống định vị toàn cầu, satellites = vệ tinh, nuclear = hạt nhân


 

Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ