Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

GPS, thuyết tương đối, và phát hiện hạt nhân

GPS, relativity, and nuclear detection

2.609 lượt xem
THEO DÕI 1797

GPS, thuyết tương đối, và phát hiện hạt nhân


Bạn biết gì về GPS, về thuyết tương đối và cách phát hiện vũ khí hạt nhân.
Hãy xem tìm hiểu và học tiếng anh vật lý: Navigation = chuyển hướng, the global positioning system = hệ thống định vị toàn cầu, satellites = vệ tinh, nuclear = hạt nhân


 

Danh mục: Vật lý

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu