Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 57: Lên kế hoạch cho một cuộc họp quan trọng

Unit 57: Planning an important meeting

7.851 lượt xem
THEO DÕI 1926

Bài 57: Planning an important meeting - Lên kế hoạch cho một cuộc họp quan trọng

Những từ cần chú ý: 
-Appointment =Hẹn gặp, giấy mời
Ex: 
Anna, please set up an appointment = Anna, giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn gặp 
I have a dentist appointment = Mình có hẹn với nha sĩ 
-Contact = Sự giao thiệp, sự gặp gỡ, sự giao dịch (hợp đồng)
Ex: 
Now, come and talkabout your contract. = Nào, đi nói chuyện về hợp đồng của anh. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu