Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 57: Lên kế hoạch cho một cuộc họp quan trọng

Unit 57: Planning an important meeting

3.699 lượt xem
THEO DÕI1385

Bài 57: Planning an important meeting - Lên kế hoạch cho một cuộc họp quan trọng

Những từ cần chú ý: 
-Appointment =Hẹn gặp, giấy mời
Ex: 
Anna, please set up an appointment = Anna, giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn gặp 
I have a dentist appointment = Mình có hẹn với nha sĩ 
-Contact = Sự giao thiệp, sự gặp gỡ, sự giao dịch (hợp đồng)
Ex: 
Now, come and talkabout your contract. = Nào, đi nói chuyện về hợp đồng của anh. 

Luyện Nghe Từ