Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 15: Thật trùng hợp

Unit 15: What a Coincidence!

26.704 lượt xem
THEO DÕI1444

Tiếng Anh giao tiếp Bài 15: Thật trùng hợp - Unit 15: What a Coincidence!

 

Luyện Nghe Từ