Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sinh học là gì?

What Is Biology?

8.071 lượt xem
THEO DÕI725

What Is Biology?


Bạn đam mê sinh học, nhưng thực sự bạn có biết sinh học bao gồm những gì, có bao nhiêu nhánh ngành không? Các nhà khoa học đặt nền tảng cho sinh học là ai? Chỉ 1 phút thôi, hãy tìm hiểu về điều bạn đam mê. Cell = tế bào, nuclear = hạt nhân, Unicef hereditary = tổ chức di truyền học, huge squarer-tree = cây cổ thụ.
Luyện Nghe Từ