Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Giới thiệu trực quan: Fourier Transform là gì?

But what is the Fourier Transform? A visual introduction.

951 lượt xem
THEO DÕI138

But what is the Fourier Transform? A visual introduction.


Giới thiệu trực quan:  Fourier Transform là gì?


An animated introduction to the Fourier Transform, winding graphs around circles.


 

Danh mục Toán học
Luyện Nghe Từ