Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tom Riddle Tự Giới Thiệu Về Mình Với Harry Potter (Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật)

Tom Riddle Introduces Himself to Harry Potter (Harry Potter and the Chamber of Secrets)

537 lượt xem
THEO DÕI79

Tom Riddle Tự Giới Thiệu Về Mình Với Harry Potter (Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật)-Tom Riddle Introduces Himself to Harry Potter (Harry Potter and the Chamber of Secrets)

Luyện Nghe Từ