Tag: Harry Potter

LỌC THEO:

Đoàn Quân Dumbledore Bí Mật Dạy Hú Hồn Thần Hộ Mềnh (Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàn...

Dumbledore's Army Secretly Masters the Patronus Ch...
866 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đoàn Quân Dumbledore Bí Mật Dạy Hú Hồn Thần Hộ Mềnh (Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng)-Dumbledore's Army Secretly Masters the Patronus Charm (Harry Potter and the Order of the ...

Harry Chiến Đấu Với Voldemort (Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa)

Harry Battles Voldemort (Harry Potter and the Gobl...
769 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Harry Chiến Đấu Với Voldemort (Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa)-Harry Battles Voldemort (Harry Potter and the Goblet of Fire)

Harry Và Con Rắn (Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thuỷ)

Harry and the Snake (Harry Potter and the Philosop...
730 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Harry Và Con Rắn (Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thuỷ)-Harry and the Snake (Harry Potter and the Philosopher's Stone)

Tom Riddle Tự Giới Thiệu Về Mình Với Harry Potter (Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật)

Tom Riddle Introduces Himself to Harry Potter (Har...
724 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tom Riddle Tự Giới Thiệu Về Mình Với Harry Potter (Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật)-Tom Riddle Introduces Himself to Harry Potter (Harry Potter and the Chamber of Secrets)

Harry Nổi Cáu Với Seamus (Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng)

Harry Gets Mad at Seamus (Harry Potter and the Ord...
522 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Harry Nổi Cáu Với Seamus (Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng)-Harry Gets Mad at Seamus (Harry Potter and the Order of the Phoenix)