Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Harry Nổi Cáu Với Seamus (Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng)

Harry Gets Mad at Seamus (Harry Potter and the Order of the Phoenix)

94 lượt xem
THEO DÕI32

Harry Nổi Cáu Với Seamus (Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng)-Harry Gets Mad at Seamus (Harry Potter and the Order of the Phoenix)

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ