Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Giới thiệu lịch sử về khoa học

Intro to History of Science: Crash Course History of Science

888 lượt xem
THEO DÕI126

Intro to History of Science: Crash Course History of Science


Giới thiệu lịch sử về khoa học


 

Luyện Nghe Từ