Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Excel 2016: Giới thiệu về công thức

Excel 2016: Intro to Formulas

511 lượt xem
THEO DÕI469

Trong video này, bạn sẽ được giới thiệu về cách sử dụng các công thức trong Excel. 


Video này bao gồm thông tin về:


• Toán tử toán học


• Hiểu tham chiếu ô


• Tạo công thức


• Sao chép và chỉnh sửa công thức

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ