Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

13 lời khuyên khi bị động vật hoang dã tấn công.

13 Tips on How to Survive Wild Animal Attacks

609 lượt xem
THEO DÕI2840

13 lời khuyên khi bị động vật hoang dã tấn công. 


13 Tips on How to Survive Wild Animal Attacks


How to survive bear or shark attack? What should you do if you are bitten by a snake? We've gathered 13 easy tips that will save your life if you do meet a wild animal. 

Luyện Nghe Từ