Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

12 Lời khuyên Khi Đi Mua Hàng Tạp Hoá Trong Đại Dịch

12 Tips for Grocery Shopping During the Pandemic

32 lượt xem
THEO DÕI67

12 Lời khuyên Khi Đi Mua Hàng Tạp Hoá Trong Đại Dịch-12 Tips for Grocery Shopping During the Pandemic

Luyện Nghe Từ