Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 66: Tới văn phòng làm việc

Unit 66: Arriving At My New Office

8.271 lượt xem
THEO DÕI 1930

Bài 65: The Interview - Buổi phỏng vấn


Những từ trong hội thoại: 

1. Department /di'pɑ:tmənt/ : Bộ, phòng, ban- About 20 people are working in the department = Khoảng 20 người đang làm việc ở bộ phận này
- Xem thêm: 
+ The folks at the Justice Department aren't very sympathetic. = Tôi biết, nhưng Bộ Tư pháp không thông cảm với cô đâu. 
+ Defense Department projects for tight geometry urban pacification = Đây là một dự án của Bộ quốc phòng.
2. Contract /'kɔntrækt/ : Hợp đồng, giao kèo
- This is your job description and contract = Đây là bản mô tả công việc và hợp đồng của cô
- Xem thêm 
+ so its my job to go over all the contracts = do đó, công việc của tôi là đi tìm hợp đồng 
+ It's kind of like a year contract thing, = Nó giống như một dạng hợp đồng trong năm,

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu