Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 22: Nâng ly

Unit 22: Making a toast

20.919 lượt xem
THEO DÕI1696

Tiếng anh giao tiếp Bài 22: Making a toast - Nâng ly

Xem thêm:
- A little toast here. Ding, ding! = Nâng ly nào! Ding, ding! 

- Ngoài ra toast còn mang nghĩa là Nướng trong phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ.
who used to burn the toast and drink milk out of the carton... = người đã làm thịt nướng và uống cạn bình sữa... 

Luyện Nghe Từ