Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 32: Giới thiệu

Unit 32: Introduction

10.583 lượt xem
THEO DÕI1717

Tiếng anh giao tiếp Bài 32: Introduction - Giới thiệu.

Introduction Trong bài học đầy tiên của thầy Duncan: 
Bài 1: Giới thiệu - Lesson 1: Introduction

Xem từ Introduction trong bài học tiếng anh giao tiếp trước:
Bài 3: Chào hỏi và giới thiệu - Unil 3: Greeting and introduction

Luyện Nghe Từ