Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 51: Hẹn gặp

Unit 51: Making an appointment

12.525 lượt xem
THEO DÕI 1930

Tiếng anh giao tiếp Bài 51: Making an appointment - Hẹn gặp

Xem thêm với bài học tiếng anh giao tiếp tương tự:
Unit 13: Make an appointment for later

Nghe phát âm của từ appointment trong các video khác:
- I made the appointment with Dr. Bassida and = Con đã có một cuộc hẹn với đạo diễn Bassida 
- we'll get you a doctor's appointment just to be sure. = chúng ta sẽ hẹn cho mẹ với bác sĩ chỉ để chắc chắn. 
- I've got that appointment now. I'll see you in a bit. = Tôi đang có cuộc hẹn Tôi sẽ gặp anh trong một chút nữa. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu