Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 51: Hẹn gặp

Unit 51: Making an appointment

7.843 lượt xem
THEO DÕI1385

Tiếng anh giao tiếp Bài 51: Making an appointment - Hẹn gặp

Xem thêm với bài học tiếng anh giao tiếp tương tự:
Unit 13: Make an appointment for later

Nghe phát âm của từ appointment trong các video khác:
- I made the appointment with Dr. Bassida and = Con đã có một cuộc hẹn với đạo diễn Bassida 
- we'll get you a doctor's appointment just to be sure. = chúng ta sẽ hẹn cho mẹ với bác sĩ chỉ để chắc chắn. 
- I've got that appointment now. I'll see you in a bit. = Tôi đang có cuộc hẹn Tôi sẽ gặp anh trong một chút nữa. 

Luyện Nghe Từ