Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Công việc lý tưởng

Bài 37: The ideal job

26.216 lượt xem
THEO DÕI 827

Tiếng anh giao tiếp Bài 37: The ideal job - Công việc lý tưởng


Chúng ta vẫn hay biết đến từ Idea = Ý tưởng, sáng kiến
Trong bài này các bạn chú ý Ideal = Lý tưởng, chứ không phải là ý tưởng nhé.

Nghe thêm cách phát âm của từ Ideal trong các video phim khác:
- 'Who would be your ideal holiday romance? = 'Ai sẽ là người lý tưởng cho kỳ nghỉ lãng mạn của bạn? 
- OK. OK, well, that's not ideal, but, uh... = OK. OK, Tuyệt, không thể lý tưởng hơn, nhưng... 
- "Perhaps the answer lies in the corrupted ideal = "Có lẽ câu trả lời nằm trong lý tưởng mục nát của cả một môn phái. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu