Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Công việc lý tưởng

Bài 37: The ideal job

21.786 lượt xem
THEO DÕI734

Tiếng anh giao tiếp Bài 37: The ideal job - Công việc lý tưởng


Chúng ta vẫn hay biết đến từ Idea = Ý tưởng, sáng kiến
Trong bài này các bạn chú ý Ideal = Lý tưởng, chứ không phải là ý tưởng nhé.

Nghe thêm cách phát âm của từ Ideal trong các video phim khác:
- 'Who would be your ideal holiday romance? = 'Ai sẽ là người lý tưởng cho kỳ nghỉ lãng mạn của bạn? 
- OK. OK, well, that's not ideal, but, uh... = OK. OK, Tuyệt, không thể lý tưởng hơn, nhưng... 
- "Perhaps the answer lies in the corrupted ideal = "Có lẽ câu trả lời nằm trong lý tưởng mục nát của cả một môn phái. 
Luyện Nghe Từ