Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Unit 42: Other Questions

Bài 42: Những câu hỏi khác

6.801 lượt xem
THEO DÕI597

Tiếng anh giao tiếp Bài 42: Other Questions - Những câu hỏi khác.


Other Questions những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn, chúng ta cùng tìm hiểu câu trở lời trong video bài 42 này nhé.
- Are you still interested? = Anh vẫn hứng thú với công việc này chứ?
- Are you able to travel? = Chị có thể đi công tác không?
- Are you able to work weekend? = Chị có thể làm việc vào cuối tuần không?
- What are your salary requirements? = Yêu cầu về chế độ lương bổng của anh thế nào?
Luyện Nghe Từ