Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Unit 42: Other Questions

Bài 42: Những câu hỏi khác

11.412 lượt xem
THEO DÕI 822

Tiếng anh giao tiếp Bài 42: Other Questions - Những câu hỏi khác.


Other Questions những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn, chúng ta cùng tìm hiểu câu trở lời trong video bài 42 này nhé.
- Are you still interested? = Anh vẫn hứng thú với công việc này chứ?
- Are you able to travel? = Chị có thể đi công tác không?
- Are you able to work weekend? = Chị có thể làm việc vào cuối tuần không?
- What are your salary requirements? = Yêu cầu về chế độ lương bổng của anh thế nào?

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu