Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 36: Kỹ năng đặc biệt

Unit 36: Special Skill

13.379 lượt xem
THEO DÕI 1926

Tiếng anh giao tiếp Bài 36: Special Skill - Kỹ năng đặc biệt
- Nghe phát âm từ Special Skill Trong bài học của thấy Duncan: Maybe you could have a special skill. = Có lẽ bạn có một khả năng đặc biệt nào đó. 

- Trong các video phim khác:
Here's the thing, you're young, you've got natural skill. = Đây là điều cần, bạn còn trẻ, bạn đã có kỹ năng tiềm tàng.
Well, I learned good charity skills from my parents. = Em học được kĩ năng quyên tiền từ bố mẹ em. 

Ngoài ra Skill còn mang nghĩa: đáng kể, thành vấn đề 
VD: it skills not = không đáng kể, không thành vấn đề 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu