Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 23: Tại đại lý lữ hành

Unit 23: At the travel agent

21.209 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 23: At the travel agent = Tại đại lý lữ hành

Agent = đại lý nhưng khi dùng Special Agent lại có nghĩa là Đặc vụ
- This is my colleague, Special Agent Todd. = Đây là đồng nghiệp, đặc vụ Todd. 

- You're meeting with Carol Finnerty, deputy special agent... = Anh sẽ gặp Carol Finnerty, quản lý đặc vụ.

Xem thêm:
- I think you'd bettertalk to a travel agent. = Anh nghĩ em nên nói chuyện với trung tâm du lịch. 

Luyện Nghe Từ